Ventilatiesystemen

Installeren

Nu aanmelden
Meer over deze cursus

Doelstelling

Na het afronden van de training ben je in staat om een ventilatiesysteem in een woonhuis te installeren en in een bedrijf te stellen op basis va neen aangeleverd ontwerp. Daarnaast leer je hoe je eerstelijnsproblemen met de installatie moet oplossen en weet je wanneer er een specialis nodig is.

Je kunt:

 • tekeningen lezen en:
 • de juiste bouwkundige conclusies trekken
 • de juiste materialen verzamelen
 • de juiste gereedschappen kiezen
 • luchtkanalen monteren en installeren
 • een mechanische box monteren en installeren
 • een systeem luchttechnisch inregelen
 • een box inbedrijfstellen
 • problemen herkennen en oplossen
 • herkennen wat je wel en niet kan en mag oplossen
 • de installatie veilig opleveren
 • een inbedrijfstelformulier invullen en achterlaten
 • leveranciersdocumentatie beoordelen op inbouwinstructie
 • uitleg geven aan de klant;
 • de klant helpen met gebruikersvragen

Om deze training goed te kunnen volgen, is het wel belangrijk dat je al basiskennis hebt op het gebied van ventilatietechniek. Daarom is het verstandig om eerst deel te nemen aan de training ventilatiesystemen- toepassing en werking.

Inhoud

Tijdens de training Ventilatiesystemen – installeren worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Bouwtekeningen lezen
 • Luchtkanalen aanleggen
 • Aansluiten units, roosters en ventielen
 • De diverse sensoren
 • Installeren van een mechanische box
 • Installeren van een WTW-unit
 • Metingen verrichten
 • Inbedrijfstellen
 • Luchtzijdig inregelen
 • Rapportage
 • Uitleg geven aan klant

Snelle

INFORMATIE

Richting:

Installatietechniek

Tarief:

€650,- (excl. BTW)

Duur:

2 dagen

Nu aanmelden

Subsidie

Na afloop van de activiteit wordt de presentielijst, evaluatieformulier en het certificaat/diploma naar u toegestuurd. Deze documenten geven u de mogelijkheid
om in aanmerking te komen voor de subsidie betreffend de Ontwikkelingsstimulering (OSR) van Wij Techniek. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan deze subsidie oplopen tot het volledige cursusbedrag.

Cursusgroepen/Maatwerk

IW Contract Onderwijs verzorgt deze training desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en plaats die u het beste schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Lunch

Tijdens de trainingen verzorgen wij koffie/thee, tevens bieden wij een lunch aan.

Getuigschrift

Aan deze cursus is geen examen verbonden. Aan de hand van een mondelinge dan wel schriftelijke toetsing wordt bepaald in hoeverre de vastgestelde doelstellingen zijn behaald.

De deelnemer ontvangt een certificaat van IW Nederland.

Heb je ook de volgende trainingen voldoende afgerond?

 • Ventilatiesystemen – toepassing en werking
 • Ventilatiesystemen – onderhoud
 • Ventilatiesystemen – storing zoeken

Dan mag je een door de VLA erkend branchediploma aanvragen.

IW Nederland biedt opleidingen voor elektro – en installatietechniek.

IW Nederland biedt opleidingen voor elektro- en installatietechniek. IW Nederland heeft met zeven regionale opleidingsbedrijven en 40 opleidingslocaties een landelijke dekking. Dichtbij voor jonge technische talenten, dichtbij de technische installatiebedrijven en dichtbij wat er in een regio speelt.

Lees meer