Ventilatiesystemen

Onderhoud

Nu aanmelden
Meer over deze cursus

Doelstelling

Deze cursus stelt je in staat om ventilatiesystemen in een woonhuis te inspecteren. Je kan eerstelijnsonderhoud uitvoeren en eerstelijnsproblemen met de installatie oplossen. Na afloop van deze praktijkgerichte training kan je een groot deel van het onderhoud aan ventilatiesystemen zelf uitvoeren.

Je kunt:

 • klantwensen en klachten op de juiste manier inschatten
 • een ingebruikname formulier lezen en interpreteren
 • een ingebruikname formulier lezen en interpreteren
 • onderhoud uitvoeren aan luchtkanalen, sensoren, appendages en een mechanische box en WTW- unit
 • inschatten waarvoor je een specialist moet inschakelen
 • de installatie veilig opleveren 
 • een onderhoudsformulier invullen
 • uitleg geven aan de klant over wat je gedaan hebt
 • klanten instructies geven
 • klanten helpen met gebruiksvragen

Om deze training goed te volgen, is het wel belangrijk dat je al basiskennis hebt op het gebied van ventilatietechniek. Daarom is het verstandig om eerst deel te nemen aan de training Ventilatiesystemen- toepassing en werking. Ook moet je veilig kunnen werken op hoogte en veilig kunnen werken als vakbekwaam persoon volgens NEN 3140.

Inhoud

Tijdens de training Ventilatiesystemen- onderhoud komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het belang van onderhoud
 • Het ventilatiekeurmerk
 • Onderhoud aan ventielen
 • Onderhoud aan luchtkanalen
 • Onderhoud aan ventilatoren
 • Onderhoud aan brandkleppen
 • Onderhoud aan mechanische box
 • Onderhoud aan WTW-unit
 • Bouwkundig onderhoud
 • Onderhoud aan ventielen

Snelle

INFORMATIE

Richting:

Installatietechniek

Tarief:

€650,- (excl. BTW)

Duur:

2 dagen

Nu aanmelden

Subsidie

Na afloop van de activiteit wordt de presentielijst, evaluatieformulier en het certificaat/diploma naar u toegestuurd. Deze documenten geven u de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de subsidie betreffend de Ontwikkelingsstimulering (OSR) van Wij Techniek. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan deze subsidie oplopen tot het volledige cursusbedrag.

Cursusgroepen/Maatwerk

IW Contract Onderwijs verzorgt deze training desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en plaats die u het beste schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Lunch

Tijdens de trainingen verzorgen wij koffie/thee, tevens bieden wij een lunch aan.

Getuigschrift

Aan deze cursus is geen examen verbonden. Aan de hand van een mondelinge dan wel schriftelijke toetsing wordt bepaald in hoeverre de vastgestelde doelstellingen zijn behaald.

De deelnemer ontvangt een certificaat van IW Nederland. Heb je ook de volgende trainingen voldoende afgerond?

 • Ventilatiesystemen – toepassing en werking
 • Ventilatiesystemen – installeren
 • Ventilatiesystemen – storing zoeken

Dan mag je een door de VLA erkend branchediploma aanvragen.

IW Nederland biedt opleidingen voor elektro – en installatietechniek.

IW Nederland biedt opleidingen voor elektro- en installatietechniek. IW Nederland heeft met zeven regionale opleidingsbedrijven en 40 opleidingslocaties een landelijke dekking. Dichtbij voor jonge technische talenten, dichtbij de technische installatiebedrijven en dichtbij wat er in een regio speelt.

Lees meer